ALGEMENE INFORMATIE
De Cursuswerkgroep van de Wijkvereniging Elderveld heeft al vele jaren als doelstelling de wijkbewoners op een voordelige manier de mogelijkehid te bieden om, in hun eigen omgeving, gebruik te maken van een zeer gevarieerd cursusaanbod.
Wij werken op non-profit basis; dit houdt in dat de cursussen kostendekkend moeten zijn. In het algemeen wordt aan kleine groepen (6 - 10 deelnemers) lesgegeven.

AANMELDEN/INCASSO
U kunt zich uitsluitend schriftelijk voor een cursus inschrijven via het aanmeldingsformulier dat zich achterin het cursusboekje bevindt (is alleen geldig indien u dat volledig invult en ondertekent).
Ook kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding via internet geldt dan als definitieve inschrijving.
U machtigt ons tevens om het verschuldigde cursusgeld door middel van incasso van uw (post)bankrekening af te boeken.
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u van ons telefonisch bericht of de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven wel of niet doorgaat.

AFMELDEN
Bij afmelding in het lopende cursusseizoen is restitutie van het cursusbedrag niet mogelijk.

BETALING
Bij de kortlopende cursussen (t/m 12 lessen) wordt het cursusgeld in een keer geincasseerd; bij de overige geschiedt dat in twee termijnen.

VAKANTIE
Voor zover van toepassing zullen de vakanties parallel lopen aan de basisschoolvakanties in onze regio.

CURSUSPLAATS/LOCATIE
Alle cursussen vinden plaats in Elderveld (Arnhem).

KORTING
Op basis van het lidmaatschap van de Wijkvereniging Elderveld (E 7,50 per gezin per jaar) geniet de cursist(e) een aantrekkelijke korting op iedere cursus. Wilt u lid worden van de Wijkvereniging Elderveld? U kunt ons tijdens kantooruren daarover bellen of langskomen.

ARNHEM CARD
Houders van de Arnhem Card krijgen 50% korting op maximaal 2 cursussen per jaar!

ANNULERING
Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus worden geannuleerd. Bij overschrijding van het maximum aantal cursisten per lesgroep kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.

LEERMIDDELNE/MATERIAAL
Het vermelde cursusbedrag is exclusief de kosten voor de leermiddelen en het materiaal, tenzij anders vermeld.

NIEUWE CURSUSSEN
In de loop van het seizoen kunnen nieuwe cursussen aan het programma worden toegevoegd. Deze worden in de wijkkrant "Elderveld Nieuws" tijdig aangekondigd.

Programma en voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen.
Arnhem, augustus 2014

Uitgave: Wijkvereniging Elderveld, Cursuswerkgroep

E-mailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl
Website: www.elderveld.nl